فیلم ها

منطقه البروج چینی

منطقه البروج چینی با منطقه البروج های دیگر ، چه خوشیدی و چه هندی و غیره…. تفاوت چشم گیری دارد. این منطقه البروج بر پایه سال تعریف شده است و 12 سمبل حیوان هر 12 سال یک بار تکرار می شوند. هر کدام از این حیوانات ویژگی هایی دارند که …

بیشتر بخوانید »